Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz. 1180) miała umożliwić przekształcanie prawa do mieszkań w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego i spółdzielni mieszkaniowych we własność przy wsparciu programów rządowych.Chodzi o lokale wybudowane z kredytów udzielonych na preferencyjnych zasadach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) lub Banku Gospodarstwa Krajowego. Ustawa nie spełniła jednak oczekiwań. Zarówno zainteresowani przekształceniem praw, jak i notariusze krytycznie oceniają przewidziane w niej zasady wykupu mieszkań.