W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zakłada, że gwałt i inne przestępstwa przeciwko wolności seksualnej nie będą już ścigane na wniosek ofiary.

Znowelizowane przepisy określają nowe zasady ścigania gwałcicieli oraz osób, które dopuściły się innych przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Do tej pory, prowadzenie postępowania przeciwko nim uzależnione było od formalnego wniosku złożonego przez ofiarę.

Oprócz przestępstwa zgwałcenia, nowe zasady ścigania będą miały zastosowanie do przestępstw nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia, bezradności innej osoby lub jej upośledzenia umysłowego w celu doprowadzenia do obcowania płciowego.

Od dzisiaj stosowane będą również nowe przepisy zawarte w kodeksie postępowania karnego. Dotyczą one sposobu przesłuchań małoletnich poniżej 15 roku życia (pokrzywdzonych jak i świadków). Teraz będą odbywać się one w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, ulokowanych w siedzibie sądu, prokuratury, policji lub w innych instytucjach. Przesłuchanie przeprowadzi sędzia oraz towarzyszący mu psycholog.

Osobno zlokalizowane ma zostać natomiast pomieszczenie techniczne oddzielone lustrem weneckim, w których znajdować się pozostałe osoby biorące udział w przesłuchaniu.

Wchodzące w życie przepisy, tj. art. 185c kpk oraz art. 185d kpk, mają na celu ochronę dodatkową pokrzywdzonego niezależnie od wieku, jeśli jest ofiarą przestępstwa m.in. zgwałcenia, wykorzystania bezradności czy nadużycia zależności.