Personel medyczny nie może łamać tajemnicy lekarskiej tylko dlatego, że zmienił się tryb ścigania niektórych przestępstw.
7 kwietnia b.r. Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie udzielania przez personel medyczny pomocy ofiarom przestępstw (pismo nr MZ-MD-S-079-4920-26/JK/14). Z komunikatu wynika m.in., że w związku ze zmianą trybu ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności personel medyczny, w razie stwierdzenia podczas udzielania świadczeń medycznych, że zachodzi podejrzenie, iż ma do czynienia z ofiarą przemocy seksualnej, powinien zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratora lub policję.

Nakaz bez obowiązku