Odniosło się w ten sposób do pomysłów zmian u.b.i.m., nad którymi pracuje właśnie jedna z sejmowych podkomisji nadzwyczajnych. Resort negatywnie ocenił między innymi propozycję, która umożliwiałaby wydzielanie na stadionach miejsc stojących. Jego zdaniem w takich strefach nie byłaby zapewniona skuteczna identyfikacja kibiców naruszających prawo. „Nieznany jest też stopień dostosowania obecnej infrastruktury stadionowej do uczestniczenia w meczach kibiców stojących. W szczególności należy uwzględnić takie czynniki, jak szerokość dróg ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych, nachylenie trybun czy amplitudę drgań wywołanych przez skaczących kibiców” – podkreślało MSW.

Resort nie znalazł uzasadnienia do tego, by w strefach gościnności (miejsca dla VIP-ów) mógł być sprzedawany wysokoprocentowy alkohol. Nie zgodził się również na to, aby wobec gości biznesowych w tych strefach stosowane były mniej rygorystyczne zapisy w zakresie identyfikacji. Niepełna identyfikacja takich widzów mogłaby bowiem zdaniem ministerstwa negatywnie odbić się na bezpieczeństwie – ułatwiając uczestnictwo w meczu osobom objętym zakazami stadionowymi bądź klubowymi. „Ponadto brak identyfikacji gości biznesowych może w konsekwencji skutkować również brakiem wiedzy – ze strony organizatora oraz służb porządku publicznego – na temat osób przebywających w strefach gościnności i uczestniczących w imprezie. Nie można jednocześnie wykluczyć, że osoby obecne w tych strefach mogą popełniać wykroczenia lub przestępstwa, a wówczas odstąpienie od systemu identyfikacji spowoduje istotne problemy z wykryciem ich sprawców” – czytamy w stanowisku. Odwołując się do względów bezpieczeństwa, resort negatywnie ocenił także pomysł legalizacji pirotechniki na stadionach.

W swej opinii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pozytywnie oceniło zaś inicjatywę podkomisji zmierzającą do ustawowego uregulowania obowiązków klubów, dotyczących odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie przejazdów zorganizowanych grup kibiców. Pomimo bowiem poprawy bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich – w tym Ekstraklasy – nadal występują incydenty poza obiektami sportowymi, w tym w trakcie transportu zorganizowanych grup klubowych fanów. Resort zwraca uwagę, że niejednokrotnie w ich trakcie dochodzi do naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Resort negatywnie ocenił pomysł legalizacji pirotechniki na stadionach

Etap legislacyjny

Projekt w przygotowaniu w podkomisji