Bank Handlowy i Bank BPH udzieliły sobie zgody na pobieranie pieniędzy z kont klientów. Zostały za to ukarane przez UOKiK sankcjami finansowymi w wysokości 2,8 mln i 900 tys. zł
Konsument, zawierając z bankiem umowę o kredyt, nie był nawet świadomy tego, że tym samym wyraża zgodę na pobieranie bez jego dyspozycji pieniędzy z konta. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznała, że takie działania Banku Handlowego oraz Banku BPH były niezgodne z prawem, i nałożyła kary w łącznej wysokości 3,7 mln zł.

Decyzje urzędu