Zdaniem posłów, program finansowy jest nadzwyczaj skromny biorąc pod uwagę, że obejmie 500 milionów konsumentów. Zatwierdzone sumy zostaną przeznaczone przede wszystkim na zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów i usług. Europejscy konsumenci muszą mieć pewność - stwierdza rezolucja - że Unia sprawuje skuteczny nadzór nad rynkami i bezpieczeństwem zakupów internetowych on-line. 

Znaczna część pieniędzy będzie przeznaczona też na lepszą informację. Poseł Małgorzata Handzlik podkreśliła, że Unia ma dobre prawo w zakresie ochrony konsumentów, jednak jego znajomość i stosowanie pozostawia wiele do życzenia. Ważnym jest - jak twierdzi posłanka - że jednym z głównych celów programu jest propagowanie wśród europejskich konsumentów posiadanych przez nich praw oraz promowanie i tworzenie centrów konsumenckich.