Parlament Europejski zatwierdził finansowy program ochrony konsumentów na najbliższych 7 lat. Unia przeznaczy na ten cel 197 milionów euro.

Zdaniem posłów, program finansowy jest nadzwyczaj skromny biorąc pod uwagę, że obejmie 500 milionów konsumentów. Zatwierdzone sumy zostaną przeznaczone przede wszystkim na zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów i usług. Europejscy konsumenci muszą mieć pewność - stwierdza rezolucja - że Unia sprawuje skuteczny nadzór nad rynkami i bezpieczeństwem zakupów internetowych on-line.

Znaczna część pieniędzy będzie przeznaczona też na lepszą informację. Poseł Małgorzata Handzlik podkreśliła, że Unia ma dobre prawo w zakresie ochrony konsumentów, jednak jego znajomość i stosowanie pozostawia wiele do życzenia. Ważnym jest - jak twierdzi posłanka - że jednym z głównych celów programu jest propagowanie wśród europejskich konsumentów posiadanych przez nich praw oraz promowanie i tworzenie centrów konsumenckich.