Zdaniem RPO to wina niejasnych przepisów, które wprost nie gwarantują możliwości dokonania usunięcia wpisu przez biuro informacji gospodarczej (BIG) na podstawie wniosku dłużnika. Rozwiązaniem problemu nie jest przy tym art. 31 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 530 z późn. zm.), który stanowi, że biuro usuwa wpisy o dłużnikach na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania.
„Pojawia się wątpliwość, w jaki sposób dłużnik powinien udokumentować fakt nieistnienia zobowiązania. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, gdy nie będzie możliwe uzyskanie oświadczenia wierzyciela w tym zakresie, wówczas powstaje pytanie, czy dłużnik powinien uzyskać wyrok ustalający nieistnienie zobowiązania” – podnosi w piśmie do ministra gospodarki prof. Irena Lipowicz.