Procedurę przesyłania do BIG informacji o zadłużeniach określa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. nr 8, poz. 530 ze zm.). Przepisy różnicują jednak wierzycieli w zależności od tego, czy są oni osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi czy też innymi podmiotami.

Tytuł wykonawczy