Delegaci na Krajowym Zjeździe Adwokatury, odbywającym się właśnie w Katowicach, wybrali mec. Andrzeja Zwarę na drugą trzyletnią kadencję na stanowisku Prezesa Naczelnej Rady Adwokackie.

W swoim wystąpieniu wskazywał, że cel jego działalności to adwokatura odważna, dynamiczna i solidarna. Środowisko musi się jednak zmagać z wieloma problemami, jak np. nieuczciwa konkurencja na rynku usług prawnych, który w dodatku pogrążony jest w kryzysie.

Prezes Zwara zapowiedział, że będzie działał na rzecz niwelowania podziałów między izbami, podejmie walkę o wzmocnienie sądownictwa dyscyplinarnego, ochronę tajemnicy adwokackiej i będzie propagował działalność pro bono. "Nowe czasy, to nowe wyzwania i nowe inicjatywy, zarówno w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej. Należy więc zwiększyć popyt na usługi prawne, doprowadzić do urynkowienia stawek za prowadzenie spraw z urzędu. Powołana też zostanie komisja ds. zwalczania nieuczciwej konkurencji" - mówił.

Dodał, że nowoczesna adwokatura powinna nadążać za nowościami technologicznymi. "Dlatego planuję również powołać centrum technologiczne adwokatury, które zajmie się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań" - zaproponował.

Wskazał również, że dostrzega możliwość obniżenia składki, jaką adwokaci w całym kraju płacą na rzecz samorządu. Obecnie wynosi ona 235 zł miesięcznie. Samorząd ma jednak 11 mln zł rezerwy finansowej, co pozwoli uwzględnić postulaty w tym zakresie" - mówił.

Delegaci wybrali również prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Został nim adwokat Jacek Ziobrowski, dla którego również będzie to druga kadencja na tym stanowisku.