W Katowicach trwa Krajowy Zjazd Adwokatury. O funkcje Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ubiega się trzech kandydatów, w tym pełniący funkcje prezesa NRA przez ostatnie 3 lata Andrzej Zwara.

W trakcie przemówienia podsumowującego swoją działalność wskazał, ze prężnie działał na rzecz integracji środowiska adwokackiego, co przy blisko 20 tysięcznej grupie członków samorządu nie jest łatwym zadaniem. Działał również na rzecz zmiany postrzegania adwokatury przez społeczeństwo i media.

- Przed moją kadencją adwokatura była postrzegana jako grupa, która dba wyłącznie o swoje interesy. To się zmieniło. Monitoring pokazuje, że wizerunek adwokatury się zmienił i w ciagu ostatnich 3 lat próżno szukać negatywnych informacji o adwokaturze w prasie - podkreślił.

Mec. Zwara odniósł się także do kwestii tajemnicy adwokackiej.

- Narasta tendencja do jej łamania - przyznał.

Dodał, ze na kilkadziesiąt interwencji w tej sprawie, adwokatura miała stuprocentową skuteczność.

- Prokurator Generalny Andrzej Seremet wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec jednego prokuratora, który próbował złamać przepisy dotyczące tajemnicy adwokackiej. W jednej sprawie nie przyznał racji samorządowi. Sprawa trafiła jednak do sądu, i została przez adwokaturę wygrana - wskazał.

Przed delegatami na zjazd wystąpienia kandydatów na funkcje prezesa NRA, prezesa Wyższego Sady Dyscyplinarnego i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej.