Sankcja określona jako procent od zysku czasami nie jest sprawiedliwa – orzekł warszawski sąd. Kazał zmienić decyzję, zgodnie z którą jeden z uczestników kartelu miał zapłacić więcej niż jego inicjator.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) nakładając sankcję finansową na firmy biorące udział w kartelu, musi brać pod uwagę nie tylko procentowy wymiar kary, lecz także jej kwotową wysokość – stwierdził w jednym ze swoich wyroków Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 1451/12). Teraz poznaliśmy jego uzasadnienie. Wynika z niego, że kara nałożona na jednego z uczestników kartelu nie powinna przewyższać co do wysokości bezwzględnej kary nałożonej na inicjatora zmowy.

Odbiór społeczny