Program edukacji prawnej realizowany jest poprzez prowadzenie wykładów/lekcji z zakresu prawa, w szkołach ponadgimnazjalnych, które zgłosiły chęć uczestniczenia w nim.

Celem programu jest przede wszystkim poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie jej praktycznej wiedzy prawniczej.

Minister Sprawiedliwości w podpisanym Porozumieniu m.in. zobowiązał się do zapewnienia koordynacji działań w ramach programu edukacji prawnej oraz współpracy z Partnerami przy jego wdrażaniu. Zadeklarował również osobiste zaangażowanie w realizację programu edukacji prawnej oraz wsparcie poprzez m.in. zapewnienie szkołom kontaktu z sądami oraz innymi instytucjami administracji publicznej.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązał się do gromadzenia i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości list swoich przedstawicieli na terenie kraju, którzy zgłosili chęć poprowadzenia wykładów/lekcji w ramach programu edukacji prawnej na danym terenie, jak również do współpracy w przygotowaniu bazy propozycji tematyki wykładów/lekcji.

Adwokaci poprowadzą lekcje pro bono.

Do tej pory partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w realizacji programu edukacji prawnej byli Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Krajowej Rady Notarialnej oraz Prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

Dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości, w ostatnich tygodniach do programu – poza samorządem adwokackim - zdecydowali się przystąpić m.in.: Prokuratura Generalna, sędziowie pozostałych apelacji oraz samorząd komorników.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości działa specjalna zakładka „EDUKACJA PRAWNA”, gdzie szkoły wypełniając formularz aplikacyjny mogą zgłaszać się do programu organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości spotkań edukacji prawnej.

Program jest bezpłatny.