Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi skutki resocjalizacji skazanych na karę wieloletniego więzienia. Kontrolerzy zainteresują się między innymi tym, jak wygląda praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, środków odurzających, a także mającymi zaburzenia psychiczne, w tym seksualne.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnia, że prawie wszyscy skazani kiedyś opuszczą więzienie i trzeba ich do tego przygotować. Trzeba się zastanowić co zrobić, żeby więźniowie wychodzili zza krat lepszymi niż tam trafili i na wolności nie zagrażali społeczeństwu.

Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że sprawdzana będzie nie tylko resocjalizacja w więzieniach, ale także ośrodka w Gostyninie, gdzie po wyroku sądu rodzinnego mają trafiać sprawcy przestępstw seksualnych.

NIK sprawdzi też, jak z problemem zagrażających społeczeństwu radzą sobie inne kraje.