Kto może jeździć rowerem

Uprawnione do prowadzenia roweru bez posiadania specjalnego dokumenty są osoby, które ukończyły 18 lat. Poniżej tego wieku należy zdać specjalny egzamin, dzięki któremu otrzymamy kartę uprawniającą nas do jazdy rowerem.

Dzieci do 10 roku życia mogą jeździć rowerem jedynie pod opieką dorosłych. Do 7 roku życia dzieci powinny być przewożone rowerami w specjalnie do tego przystosowanych fotelikach.

Dzieci przewożone mogą być również w przyczepkach rowerowych, które są o wiele bezpieczniejsze od fotelików (ważne).

Poruszaj się po ścieżkach

Obowiązkiem rowerzysty jest korzystanie ze ścieżek rowerowych. Dopiero w przypadku braku ścieżki dla rowerów bądź pobocza (lub jego niedostosowania do jazdy rowerem) możesz wjechać na jezdnię. Powinieneś jednak trzymać się prawej strony pasa ruchu. Dopiero szykując się do skrętu w lewo, powinieneś zjechać do osi jezdni.

Warto zaznaczyć, iż rowerzysta na ścieżce rowerowej może poruszać się z kodeksową prędkością 50 km/h.

Piesi natomiast na ścieżkę rowerową mogą wkroczyć jedynie wtedy, gdy przy drodze nie ma chodnika ani pobocza bądź nie mogą z nich skorzystać.

Kiedy można po chodniku

Co do zasady zabroniona jest jazda po chodniku. Prawo dopuszcza jednak sytuacje, kiedy możliwe jest warunkowe z niego korzystanie. Z chodnika zatem skorzystać można gdy:

• towarzyszy nam młodsze niż 10 lat dziecko;

• znajdujemy się na drodze, na której dopuszczalna prędkość przekracza 50 km/h, nie ma wydzielonej ścieżki dla rowerzystów, a chodnik ma szerokość przynajmniej dwóch metrów;

• występują złe warunki atmosferyczne

Należy pamiętać, iż pieszy na chodniku ma zawsze pierwszeństwo

Trzymaj się prawego pasa

Jadąc rowerem mamy obowiązek trzymania się prawego pasa jezdni. Obowiązujące prawo stanowi jednak wyjątek, który zwiększa bezpieczeństwo rowerzysty na drodze. Może on bowiem wjechać na skrzyżowaniu na środek pasa.

Pierwszeństwo na przejazdach rowerowych

Przepisy dają rowerzyście pierwszeństwo na przejazdach rowerowych w momencie, gdy prowadzący samochód skręca z drogi głównej w prawo bądź w lewo. Należy pamiętać, że na polskich drogach panuje zasada ograniczonego zaufania, dlatego podczas każdego manewru powinniśmy zachować szczególną ostrożność.

Wyprzedzisz po prawej stronie

Jeśli jesteś kierowcą roweru masz prawo wyprzedzać wolno jadące bądź stojące w korku pojazdy zarówno z lewej, jak i prawej strony.

Sygnalizuj skręt

Każda zmiana pasa bądź skręt w lewo, czy w prawo powinna być sygnalizowana w odpowiedni, wyraźny sposób. Najczęściej jest to po prostu ruch ręki.

W prawo skręcasz bezkolizyjnie

Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż kierowca który skręca z drogi głównej w prawo bądź w lewo, jest bezwarunkowo zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejeżdżającemu przez jezdnię rowerzyście. W momencie kolizji winę ponosi kierowca.

Po buspasie nie wolno

Co do zasady zabroniona jest jazda rowerem po buspasie. Można z niego korzystać jedynie wtedy, gdy informują nas o tym znaki drogowe.

Po wałach jeszcze nie pojedziesz

Wały przeciwpowodziowe to bardzo popularne miejsce na rowerowe wycieczki. Przyjemność ta jest jednak niezgodna z prawem i może zakończyć się mandatem lub karą grzywny. Kancelaria Prezydenta Komorowskiego przygotowała już projekt nowelizacji prawa wodnego, który dopuszczał będzie jazdę po wałach. Należy zatem czekać na głosowanie w parlamencie.

Specjalne znaki

Od 14 sierpnia 2013 r. obowiązują specjalne znaki dla rowerzystów. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Po alkoholu nie pojedziesz

Jazda pod wypływem alkoholu na rowerze jest karana w taki sam sposób jak jazda samochodem. Przewidziane sankcje zależne są od stężenia alkoholu we krwi. Dozwolone jest natomiast prowadzenie roweru przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Traktowany jesteś w ten sytuacji jak pieszy.

Osoba posiadająca prawo jazdy, a wobec której sąd zastosował zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów, nie może również korzystać z roweru. Jeśli zabronione zostało jedynie korzystanie z pojazdów mechanicznych, osoba ta może swobodnie przemieszczać się za pomocą roweru.

Wyposażenie roweru

Twój rower powinien być wyposażony zgodnie z przepisami kodeksu drogowego. Z przodu powinno znajdować się białe bądź żółte światło. Sam odblask nie wystarczy. Tył roweru powinien zwierać światło czerwone oraz dodatkowe światełko odblaskowe. Rower powinien posiadać co najmniej jeden sprawny hamulec.
Rower powinien wyposażony być również dzwonek bądź inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Co z tym kaskiem

Bardzo często w mediach powraca wątek dotyczący obowiązku jazdy w kasku na rowerze. Na chwilę obecną nie istnieją regulacje, które wymagają na rowerzystach korzystanie z kasków. Ochronę głowy muszą nosić jedynie dzieci do lat 7 wożone w specjalnych fotelikach.

Można jechać obok siebie

Prawo dopuszcza możliwość jazdy na rowerze obok siebie pod warunkiem, iż nie utrudnia to ruchu innym pojazdom ani nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Przepis ten budzi najwięcej kontrowersji pośród zmotoryzowanych. Może być również dość swobodnie interpretowany przez stróżów prawa. Podczas jazdy „parami” należy zachować szczególną ostrożność.

Ukarany mandatem może być jedynie rowerzysta, który jechał obok.

Ręce na kierownicy

Podczas jazdy należy trzymać przynajmniej jedną rękę na kierownicy. Prowadzenie roweru bez trzymanki zagrożone jest mandatem. Nogi powinny być stale oparte na pedałach.

Niedozwolone jest również korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy bez zestawu głośnomówiącego.