Sklepy przyjmą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nawet od tych, którzy nic u nich nie kupią. Takie zmiany przewiduje projekt założeń nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), wczoraj przyjęty przez rząd. To zwiększenie obciążeń dla przedsiębiorców, ponieważ dziś muszą oni bez inkasowania opłat odebrać od klienta stare urządzenie, ale tylko wtedy gdy jednocześnie kupuje on taką samą liczbę sztuk sprzętu tego samego rodzaju.
Po zmianach te ograniczenia zostaną zniesione. Konsumenci będą mogli bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt w sklepach z elektroniką, jeżeli ich powierzchnia handlowa wynosi co najmniej 400 mkw. Przedsiębiorcy będą zaś musieli przyjąć urządzenie, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
Zniesiony zostanie za to uciążliwy wymóg podawania przez producentów AGD i RTV informacji o wysokości kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Dziś muszą ją przedstawiać w momencie sprzedaży urządzeń.
O wiele większe emocje wśród branży wywołują jednak przepisy mające służyć walce z szarą strefą. Utworzony zostanie system monitoringu, do którego trafią dane o przepływie elektroodpadów. Dzięki temu, że będzie on prowadzony w formie elektronicznej, pozwoli szybko wychwytywać nieprawidłowości. „Wprowadzenie systemu informatycznego, w którym zarejestrowani będą wszyscy uczestnicy zajmujący się gospodarowaniem ZSEE, oraz gromadzenie kompleksowe danych o ich działalności umożliwi organom kontrolnym skoncentrowanie swoich działań na tych podmiotach, co do których istnieją przesłanki, że działają niezgodnie z prawem” – pisze w projekcie odpowiedzialne za zmiany Ministerstwo Środowiska. Bardziej rzetelne niż obecnie raportowanie przez przedsiębiorców wypełniania ustawowych obowiązków ma też wymusić surowsze kary pieniężne.
Uszczelnienie systemu gospodarowania ZSEE jest konieczne, bo w kolejnych latach UE będzie zwiększała masę elektroodpadów, którą należy w ciągu roku zebrać i przetworzyć w przeliczeniu na mieszkańca. Tymczasem Polska cały czas ma problem, by wypełnić obecny limit, który wynosi 4 kg.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął projekt założeń do ustawy