Postępowania administracyjne, zwłaszcza te dotyczące większych inwestycji istotnie wpływających na środowisko, będą toczyły się w internecie. To pozwoli obywatelom patrzeć urzędnikom na ręce -uważa Zygmunt Niewiadomski, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego kończy właśnie prace nad tezami przyszłego kodeksu budowlanego. Jakie zmiany w zakresie planowania przestrzennego zaproponowano? Czeka nas rewolucja?

W pewnym sensie tak. Zmiany idą dość daleko. Komisja proponuje istotne wzmocnienie planowego gospodarowania przestrzenią. Problemem dnia dzisiejszego jest podejmowanie decyzji o lokalizowaniu inwestycji na podstawie źle zdefiniowanej zasady dobrego sąsiedztwa i krytykowanej powszechnie decyzji o warunkach zabudowy, a nie na podstawie planu miejscowego. Przez to właśnie lokalizacja inwestycji następuje dość przypadkowo, co pogłębia chaos przestrzeni.