Przedstawiciele muzułmańskich i żydowskich związków wyznaniowych zapowiedzieli, że skierują do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy nie pogwałcono ich praw do swobód religijnych.
Reklama
To efekt spotkania Michała Boniego, ministra administracji i cyfryzacji, z naczelnym rabinem oraz muftim RP. Szef MAiC przedstawił im opinię prawników z Rządowego Centrum Legislacji: ograniczanie swobód religijnych może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych.
Boni zaznaczył, że na gruncie obowiązującego prawa nie ma możliwości uboju rytualnego, bo ustawa o ochronie zwierząt nakazuje ogłuszać je przed uśmierceniem. Mamy więc do czynienia z kolizją norm i tylko TK może ten problem rozwiązać.
Będzie to trzeci wniosek w tej sprawie do TK. Pierwszy, w efekcie którego zakazano uboju rytualnego, złożył prokurator generalny, drugi – o zbadanie, czy taki zakaz nie narusza swobód religijnych – skierował Sąd Rejonowy w Białymstoku.
Ubój rytualny jest w Polsce zakazany na mocy ustawy o ochronie zwierząt. Rząd próbował niedawno znieść zakaz, ale Sejm nie wyraził na to zgody odrzucając projekt ustawy przygotowany przez resort rolnictwa. Mniejszości wyznaniowe powołują się z kolei na ustawę o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP, która na ubój rytualny zezwala.