To kobiety w wieku od 25 do 50 lat najczęściej poszukują bezpłatnej pomocy prawnej – wynika z raportu „Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce” przygotowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Jutro zostanie on zaprezentowany na konferencji prasowej.
Badanie zostało przeprowadzone zarówno wśród osób, które korzystają z tego typu pomocy, jak i podmiotów, które ją świadczą. Jego twórcy chcieli m.in. pozyskać opinie na temat preferowanych rozwiązań w zakresie finansowania i organizacji poradnictwa. Wyniki badania mają posłużyć do opracowania całościowego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (PPiO) oraz określenia założeń polityki państwa wobec tego problemu.
Z raportu wynika, że podmioty świadczące tego typu pomoc najczęściej muszą udzielać pomocy z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej (55 proc. spraw), ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej (14 proc.) oraz prawa administracyjnego i procedury administracyjnej (10 proc.). Co ciekawe, jedynie 1 proc. spraw dotyczyło prawa finansowego. To bardzo mało, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę, jak bardzo skomplikowany jest nasz system podatkowy.