Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie doradzał sądom krajowym. Odpowiednie przepisy w tej sprawie zaakceptowało Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Możliwość uzyskania porad regulować będzie nowy dodatkowy protokół do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jeśli sądy krajowe będą miały problemy z interpretacją przepisów Konwencji, mogą zwrócić się o pomoc do Tybunału. Otrzymane z Trybunału wskazówki i interpretacje będą dla nich wiążące. O poradę natomiast nie będą mogły zwrócić się rządy państw członkowskich ani inne instytucje.

Polska w pełni popiera wprowadzenie protokołu i bezzwłocznie go podpisze - zapowiedziała Justyna Chrzanowska, pełnomocnik MSZ przed Trybunałem w Strasburgu. Jej zdaniem takie rozwiązanie ograniczy, liczbę skarg związanych z niewłaściwą interpretacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.