Rząd pracuje nad projektem ustawy gwarantującej więcej ułatwień dla cudzoziemców mieszkających i studiujących w Polsce.

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców. Jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia. To niektóre ze zmian, przygotowanych przez MSW dla cudzoziemców w nowej ustawie.

Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem ustawy o cudzoziemcach. Dzięki niej cudzoziemcy będą mogli łatwiej i szybciej uzyskiwać zezwolenia pobytowe w Polsce.

Nowa ustawa o cudzoziemcach zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt.