Agnieszka Kunicka z Polskiej Akcji Humanitarnej zaznacza, że to zmiany w dobrym kierunku, ale nie poprawiają radykalnie sytuacji uchodźców i osób starających się o taki status. Jak mówi IAR szefowa Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom - nie rząd nie zapewnił środków na działanie programów, umożliwiających cudzoziemcom odnalezienie się w polskich realiach.

Agnieszka Kunicka powiedziała, że w tym roku , ani w następnym nie będzie ogłoszony konkurs do Europejskiego Funduszu do Spraw Uchodźców, z którego grantów PAH i inne organizacje korzystają do grudnia tego roku. Oznacza to, ze grupa cudzoziemców która najbardziej potrzebuje wsparcia, czyli uchodźcy, nie będą mieli programów integracyjnych, realizowanych przez organizacje pozarządowe" powiedziała Agnieszka Kunicka.

Zaznaczyła, że taki fundusz jest bardzo potrzebny, żeby wysłać cudzoziemców na warsztaty i kursy zawodowe, pozwalające im poradzić sobie na polskim rynku pracy. "Uchodźcy to ludzie, którzy słabiej sobie radzą w nowym dla siebie środowisku. A mają za sobą bardzo ciężkie przeżycia, uciekają z krajów ogarniętych konfliktami, w których nie mogli liczyć na ochronę swojego państwa" powiedziała przedstawicielka PAH.

Polska Akcja Humanitarna prowadzi pomoc praktyczną cudzoziemcom, imigrantom starającym się o status uchodźcy oraz tym, którzy ten status uzyskali. Cudzoziemcy mogą liczyć na pomoc organizacyjną mają też możliwość uczestniczyć w kursach zawodowych i nauce języka polskiego, organizowanych przez PAH.