Gwałt będzie ścigany z urzędu. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego zmieniającą między innymi przepisy w tej sprawie. Ustawę poparli niemal wszyscy obecni na sali posłowie - 444 było za, tylko jeden wstrzymał się od głosu.

Gwałt będzie ścigany z urzędu. Dziś Sejm znowelizował kodeks karny i kodeks postępowania karnego w zakresie ścigania przestępstw na tle seksualnym. Nowe przepisy zakładają, że gwałt wobec każdej osoby - i małoletniego i dorosłego - będzie ścigany z urzędu, a nie jak do tej pory na wniosek pokrzywdzonego lub jego prawnego opiekuna.

Nowelizacja przewiduje również, że do czasu rozpoczęcia procesu ofiara gwałtu będzie mogła wnieść wniosek o nieściganie sprawcy. Wprowadza też zapisy chroniące poszkodowanych przez przeżywaniem tej traumy po raz kolejny. Ofiary przestępstw seksualnych będą przesłuchiwane tylko raz. Powtórne przesłuchanie byłyby możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ma ono się odbywać w specjalnym, przyjaznym pomieszczeniu i w obecności psychologa. Dźwięk i obraz z przesłuchania byłby nagrywany.

Podczas głosowania odrzucono wszystkie poprawki PiS zmierzające do podwyższenia dolnej granicy kary za każdy z trzech rodzajów gwałtu o którym mówi Kodeks Karny.

Ustawę musi jeszcze rozpatrzyć Senat