Parlament Europejski chce, by ofiary przestępstw popełnionych w jednym z krajów Unii, podlegały ochronie we wszystkich pozostałych. Zatwierdzony przez parlament projekt przepisów ma obowiązywać w państwach członkowskich od 2015 roku.

Przyjęty projekt rozporządzenia gwarantuje ofiarom przemocy otrzymanie tej samej ochrony w każdym z państw członkowskich. Na przykład Polak, któremu polski sąd przyznał ochronę, podlegałby jej również zagranicą, gdzie uczy się lub pracuje.

Ochrona może polegać między innymi na wydaniu osobie stwarzającej zagrożenie zakazu przebywania w miejscach, które odwiedza ofiara molestowania, jak również zakazu wszelkich form kontaktu.

Nowe regulacje prawne dotyczą spraw cywilnych i są uzupełnieniem dyrektywy Europejskiego Nakazu Ochrony.

Państwa członkowskie mają czas do 2015 roku na wprowadzenie przepisów do swoich systemów prawnych.