Przyjęty projekt rozporządzenia gwarantuje ofiarom przemocy otrzymanie tej samej ochrony w każdym z państw członkowskich. Na przykład Polak, któremu polski sąd przyznał ochronę, podlegałby jej również zagranicą, gdzie uczy się lub pracuje.

Ochrona może polegać między innymi na wydaniu osobie stwarzającej zagrożenie zakazu przebywania w miejscach, które odwiedza ofiara molestowania, jak również zakazu wszelkich form kontaktu.

Nowe regulacje prawne dotyczą spraw cywilnych i są uzupełnieniem dyrektywy Europejskiego Nakazu Ochrony.

Państwa członkowskie mają czas do 2015 roku na wprowadzenie przepisów do swoich systemów prawnych.