Kolejne nowelizacje ustawy – Prawo zamówień publicznych nie mają już sensu – uważają posłowie PO. Zapowiadają więc stworzenie nowej ustawy.
Obowiązujące przepisy weszły w życie w 2004 r. Od tego czasu były nowelizowane 34 razy. W tej chwili w Sejmie jest już pięć kolejnych projektów zmian: rządowy, senacki i trzy poselskie. A to nie koniec, gdyż trwają prace nad następnymi.
Chociaż sejmową podkomisję powołano do rozpatrzenia trzech z nich, jej przewodniczący Adam Szejnfeld (PO) zastanawia się, czy z rozpoczęciem prac nie poczekać na wpłynięcie wszystkich. Nie wyobraża sobie, by Sejm co kilka tygodni głosował nad kolejnymi nowelizacjami jednej ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.; dalej: p.z.p.).