Samo niespłacanie długów nie wystarczy, by wobec członków zarządu orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
W razie problemów z wypłacalnością spółki członkowie zarządu są zobowiązani do zgłoszenia w sądzie wniosku o upadłość. Na podstawie art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361 z późn. zm.; dalej: p.u.i.n.) mają na to 14 dni od momentu powstania podstawy do ogłoszenia upadłości. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą im sankcje cywilne (solidarna odpowiedzialność za długi spółki), jak i karne. Dodatkową sankcją może być przewidziany w art. 371 ust. 1 p.u.i.n. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zasiadania we władzach spółek.

Zaległości nie wystarczą