Brakuje aż 17 aktów wykonawczych regulujących np. wydanie niektórych licencji. Konieczność wydania nowych rozporządzeń wynika z nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze z 30 czerwca 2011 r. Obowiązujące wcześniej akty wykonawcze utraciły moc 18 marca tego roku. Do dzisiaj jednak minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej nie podpisał aż 17 nowych.
Brakuje m.in. przepisów określających wzory licencji i świadectw kwalifikacji dla pilotów motolotni czy spadochroniarzy, zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych; zasad przeprowadzania badań lekarskich dla kandydatów na członków personelu lotniczego, a także organizowania pokazów lotniczych.
Nawigatorem nie zostaniesz