Tryb awaryjny (przenoszenie dokumentów na papierze zamiast online) nie zadziałał. Sposób nr 2: wykupienie przez WORD-y dostępu do systemu starostw, także nie. Dyrektorzy WORD-ów tracą cierpliwość i planują rozwiązanie umowy z wykonawcą swojego systemu informatycznego.
Chodzi o 28 WORD-ów, które przygotowując się do nowych egzaminów teoretycznych, wybrały oprogramowanie ITS/Sygnity. W starostwach używany jest system dostarczony przez konkurencję (PWPW/HP), WORD-y te nie są w stanie komunikować się z urzędami.
A muszą się wymieniać profilami kandydatów na kierowcę. Rząd dopuścił w nich papierowy obrót dokumentów, który komplikuje i wydłuża procedury.
Na początku tego tygodnia w katowickim WORD testowane było rozwiązanie, na które zdecydowały się cztery ośrodki obsługiwane przez ITS/Sygnity (Katowice, Łódź, Bielsko-Biała i Toruń).
Polega ono na tym, że ośrodek wykupuje od PWPW jedynie dostęp do systemów starostw, zostając przy dotychczasowym wykonawcy (ITS/Sygnity). Jak twierdzi nasz informator, testy zakończyły się porażką. – Protokół będzie negatywny. Z 48 scenariuszy testowych dotyczących wymiany danych tylko 2 poszły bez zarzutu – mówi.
Informacje o przebiegu testów potwierdza dyrektor WORD w Katowicach Roman Bańczyk. – Analizujemy sytuację z prawnikami i czekamy na ruch ze strony oferentów. Albo zostaniemy szybko połączeni ze starostwami, albo przejdziemy do PWPW – zastrzega. Gdy nowe egzaminy ruszały system PWPW miało 14 WORD-ów, a ITS/Sygnity 35. Dziś jest to odpowiednio 21 i 28, ale kolejne 4 ośrodki chcą zerwać kontrakt z Sygnity.