Gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania (tj. prawomocnego orzeczenia rozwodu, śmierci lub uznania małżonka za zmarłego) bądź unieważnienia, przyjmuje się, że jego biologicznym ojcem jest mąż matki.
Domniemanie pochodzenia wynika więc z samego istnienia małżeństwa i nie trzeba porównywać daty urodzenia z datą współżycia rodziców. Imię i nazwisko męża wpisuje się wówczas w akcie urodzenia dziecka, nosi ono również jego nazwisko (pod warunkiem że przed ślubem rodzice nie umówili się, że będzie nazywało się tak jak matka albo posługiwało się dwoma nazwiskami).
Matka ma prawo również domagać się łożenia na utrzymanie małoletniego albo zasądzenia na jego rzecz alimentów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
Czy można zaprzeczyć ojcostwu dziecka poczętego in vitro
Jakie są upływu terminu?
Ile jest czasu na wytoczenie powództwa?