Janusz i Teresa mieszkają wspólnie od kilku lat. Nie mogą się pobrać, bo żona Janusza nie zgadza się na rozwód. Wiedzą, że konkubinat jest związkiem nieformalnym, ale chcą żyć w nim jak w prawdziwej rodzinie, więc planują dziecko i zakup wspólnego mieszkania. Jednak przed podjęciem decyzji o urodzeniu dziecka pozamałżeńskiego Teresa zaczęła się zastanawiać nad jego uprawnieniami oraz nad tym, jakie będą przysługiwały jej prawa do majątku, którego dorobi się razem z Januszem, przede wszystkim do wspólnego mieszkania. Partnerzy chcą zaciągnąć na nie kredyt i spłacać go wspólnie.
To prawda, że konkubinat jest związkiem nieformalnym i dlatego konkubenci nie mają takich uprawnień jak małżonkowie, mimo że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Przede wszystkim nie noszą wspólnego nazwiska. Każde z nich może jednak zmienić w trybie administracyjnym swoje dotychczasowe na nazwisko partnera.

Zakup mieszkania