Pełnomocnicy z urzędu powinni móc wnosić zażalenie dotyczące zwrócenia im kosztów.
Do innego równorzędnego składu mogliby wnieść zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy, którą świadczyli. Takie zmiany do kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) chce wprowadzić Senat w przygotowanym przez siebie projekcie nowelizacji.
Jego pierwsze czytanie odbyło się w wczoraj w połączonych komisjach praw człowieka, praworządności i petycji oraz praw ustawodawczych. Zaproponowane zmiany mają dostosować przepisy kodeksu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 30 października 2012 r. (sygn. akt. SK 20/11).