Widzenie w zakładach karnych jest jedynym sposobem na bezpośrednie spotkanie ze skazanym. Jednak trzeba pamiętać, że przepisy przewidują różną liczbę widzeń, w zależności od typu zakładu. Chcąc przesłać skazanemu paczkę, także należy pamiętać o regulaminie.
Reklama

Widzenia

Widzenia w zakładzie karnym są uzależnione od charakteru samego zakładu:

• Zakład karny typu zamkniętego – widzenia 2 razy w miesiącu

• Zakład karny typu zamkniętego dla młodocianych – widzenia 3 razy w miesiącu

Reklama

• Zakład karny typu półotwartego – widzenia 3 razy w miesiącu

• Zakład karny typu półotwartego dla młodocianych – widzenia 4 razy w miesiącu

• Zakład karny typu otwartego – nie ma ograniczeń w liczbie widzeń.

Widzenie trwa 60 minut i odbywa się we wspólnej dla wszystkich skazanych sali, przy oddzielnym stoliku, pod nadzorem funkcjonariusza.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że w widzeniu nie mogą uczestniczyć więcej niż dwie osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich – ich liczba nie podlega ograniczeniu (ale widzenia mogą odbywać tylko pod opieką osoby pełnoletniej).

Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

Przykładowe ceny produktów spożywczych (ZK Białołęka, Warszawa – cennik na dzień 1 marca 2013 r.)
- Filet z piersi kurczaka 1kg 25,20 zł
- Coca Cola 1l 4,70 zł
- Mleko łaciate 3,2 % 1litr 3,30 zł
- Jabłka 1kg 4,00 zł
- Czekolada Milka 100g 4,20 zł
- Herbata SAGA owocowa 30 torebek 6,00 zł

Co do zasady przyjmuje się, że w tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Przepisy zezwalają jednak na to, by skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach, dyrektor mógł zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

Istnieje także możliwość widzenia się z osadzonym w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, ale tylko wówczas, gdy wcześniejsze zachowanie skazanego w zakładzie karnym na to pozwala.

Paczki dla skazanych

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

W uzasadnionym wypadku skazany może otrzymać, za zgodą dyrektora zakładu karnego, paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.

Co może znajdować się w takiej paczce? Przepisy dopuszczają, by mogły znaleźć się w niej: niezbędna odzież, bielizna, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki higieny (a w niektórych przypadkach także leki).

Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie mogą być w nich dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Przykładowe artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji lub opakowania oraz te które zagrażają zdrowiu np.:

- artykuły sypkie (np.: kisiel, budyń, oranżada w proszku, wszelkiego rodzaju kaszki, kwasek cytrynowy, proszki do pieczenia, mąka, przyprawy itp.),
- artykuły mleczarskie (np.: jogurt, kefir, śmietana, maślanka, mleko w proszku itp.),
- wszelkiego rodzaju sałatki, bigos,
- przetwory rybne (np.: sałatki, śledzie, ryby),
- produkty faszerowane (np.: mięso, kotlety, drób, pomidory, papryka, naleśniki itp.),
- ciasta z zawartością kremów,
- musli (mieszanka płatków zbożowych, bakalii, orzechów, suszonych owoców),
- masło, margaryna, smalec,
- pizza, zapiekanka, kebab,
- produkty z rożna (np.: drób, mięso itp.),
- słodzik, tabletki musujące,Przykładowe artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości np.:

- soki i napoje w kartonach, przetwory owocowe w słoikach,
- konserwy (np: mięsne, rybne),
- tzw. zupki w proszku,
- orzechy w każdej postaci,
- drażetki, gumy do żucia,oraz:

- wyroby tytoniowe,
- środki wspomagające przyrost tkanki mięśniowej,
- gaz do zapalniczek.

Ze względów sanitarnych w paczce nie można dostarczać także:• surowego mięsa,
• jajek,
• grzybów,
• mrożonek.


Paczki doręczane mogą być bezpośrednio przez ich nadawcę albo za pośrednictwem uprawnionego podmiotu tj. poczty, firmy kurierskiej czy gońca.Regulaminy widzeń w Polsce

Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu zakładu karnego dostępnym dla odwiedzających. W porządku wewnętrznym zakładu dyrektor określa w szczególności dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

Przykładowe regulaminy widzeń w zakładach karnych:

Zakład karny zamknięty w Rzeszowie-Załężu

Zasady udzielania widzeń:

Widzenia osadzonych odbywają się od środy do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 15.00. Rejestracja osób zamierzających odwiedzić osadzonych odbywa się do godziny 13.30.

Widzenia odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych:

a) tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w odrębnym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zezwoli na udzielenie widzenia w inny sposób,

b) skazani odbywają widzenia w ogólnej sali widzeń przy osobnym stoliku, pod dozorem funkcjonariusza,

c) widzenia skazanych odbywają się również w sali widzeń bezdozorowych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

Nagroda w postaci widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej może być zrealizowana wyłącznie z osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Osoby odwiedzające wyrażają zgodę na odbycie widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Fakt ten potwierdzają przed rozpoczęciem widzenia własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu.

Otwieranie pokoju widzeń dokonywane jest przez funkcjonariusza po upływie czasu widzenia lub wcześniej na wezwanie osób odbywających widzenie.

Osoby korzystające z widzenia odpowiedzialne są za stan wyposażenia pokoju i pozostawienie porządku po jego zakończeniu.

Widzenia pomiędzy skazanymi udziela się za zgodą dyrektora.

Zakład Karny półotwarty w Krakowie Nowej Hucie

Widzenia:

1. Widzenia dla skazanych odbywają się we wtorki, piątki i soboty. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy i soboty.

2. Widzenia o których mowa w ust. 1 odbywają się w sali widzeń w trzech turach:

a) I tura o godziny 9.00
b) II tura o godziny 11.30
c) III tura o godziny 14.003. Widzenia odbywają się według kolejności zgłoszeń odwiedzających

4. Na jedną turę przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od sposobu ich udzielenia. Zgłoszenie na widzenie należy dostarczyć nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem tury.

5. Widzenia dłuższe, dodatkowe lub połączone mogą być wykorzystane:
- wtorek i piątek wyłącznie po I turze
- sobota wyłącznie po I lub II turze6. We wtorki i piątki III tura przeznaczona jest wyłącznie do realizacji widzeń określonych w art. 138§1 pkt. 2 kkw tzn. zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej.

7. Dyrektor w indywidualnych uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizacje widzenia:
- w inny dzień niż określony w ust. 1
- w innych godzinach niż określone w ust. 2

Zakład karny półotwarty, otwarty – Warszawa Białołęka

Widzenia dla osadzonych udzielane są w budynku sali widzeń w godz. 8.00 – 16.00

Środa - osadzeni nie zatrudnieni, których nazwisko
rozpoczyna się literami A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J,

Czwartek - osadzeni niezatrudnieni, których nazwisko
rozpoczyna się literami K, L, Ł, M, N, O, P, R,

Piątek - osadzeni niezatrudnieni, których nazwisko
rozpoczyna się literami S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż.

Sobota - osadzeni zatrudnieni

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyrazić indywidualną zgodę na zmiany terminu widzeń.

Podstawa prawna
Kodeks postępowania karnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)