Działająca przy ministrze sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zamierza wprowadzić szereg zmian w prawie karnym, które zachęcałyby do częstszego orzekania grzywien. Mogłoby to ograniczyć warunkowe zawieszanie wyroków (dziś warunkowo zawieszanych jest około 60 proc. wszystkich spraw).

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Komisja chce, by sędziowie mieli dostęp do zeznań podatkowych oskarżonych i na ich podstawie mogli wyznaczać kary grzywny.

Komisja proponuje także, by osoby, które zapłacą grzywnę mogły liczyć na szybsze zatarcie skazania (w tym wypadku byłoby to sześć miesięcy).