Nie warto lekceważyć żadnej korespondencji z sądu. W praktyce bowiem nieodebranie przesyłki sądowej może doprowadzić do uprawomocnienia się orzeczenia i komorniczej egzekucji nawet przedawnionego długu.

Czy sprzeciw trzeba uzasadnić

W elektronicznym postępowaniu upominawczym został wydany nakaz zapłaty. Chcę wnieść od niego sprzeciw. Czy muszę go uzasadnić i dołączyć do niego dowody?

Czy można przywrócić termin

W ostatnim czasie znajomy, z którym mieszkałem podczas studiów, przekazał mi wystawiony na mnie elektroniczny nakaz zapłaty. Korespondencja z sądu trafiła do miejsca, w którym mieszkaliśmy w trakcie studiów. Niestety, minął już termin do wniesienia sprzeciwu. Czy można to naprawić?

Czy można podnosić zarzut przedawnienia

Z otrzymanego elektronicznego nakazu zapłaty wynika, że mam zapłacić za rachunki telefoniczne sprzed kilku lat. W mojej ocenie są one przedawnione? Czy mogę skutecznie podnieść ten zarzut?

Czy konieczne jest pełnomocnictwo

Zastanawiam się nad wyborem pełnomocnika, który poprowadzi moją sprawę w związku z wydanym orzeczeniem przez e-sąd. Czy wraz ze sprzeciwem należy składać pełnomocnictwo?

Czy wniesienie sprzeciwu jest skuteczne

Właśnie otrzymałem nakaz z e-sądu. Z orzeczenia dowiedziałem się, że firma windykacyjna skupująca wierzytelności domaga się zapłaty za składki ubezpieczeniowe? Czy wniesienie sprzeciwu zablokuje windykację?

Czy nakaz zapłaty otrzyma klauzulę

Jestem pozwanym w sprawie, która toczy się przed e-sądem. Czy klauzula wykonalności zostanie nadana nakazowi zapłaty również w formie elektronicznej?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:Jak skutecznie można się obronić przed sądowym e-nakazem zapłaty
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania