Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie 12.02.2013 r., czy otwarcie dostępu do zawodu adwokata było zgodne z ustawą zasadniczą. Zgodnie ze zmienionymi w 2009 roku przepisami na listę adwokatów mogą zostać wpisane osoby, które nie odbyły aplikacji adwokackiej, ale mają kwalifikacje i praktykę prawniczą.

Z wnioskiem o zbadanie nowelizacji prawa o adwokaturze z 2009 zwróciła się do Trybunału Naczelna Rada Adwokacka.

Jej zdaniem przepisy są niekonstytucyjne, bo m.in. nie zapewniają pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata przez samorząd adwokacki.

Dodatkowo, zdaniem Rady, nowy model egzaminu adwokackiego nie zapewnia prawidłowej weryfikacji umiejętności zdających.

Trybunał dwukrotnie rozpatrywał już przepisy otwierające dostęp do zawodów prawniczych. Chodziło o zawody radcy prawnego i notariusza. W obu sprawach Trybunał zdecydował, że otwarcie dostępu do tych zawodów jest zgodne z Konstytucją.