Jak czytamy w komunikacie, zmiany dotyczą doprecyzowania przepisów odnoszących się do danych zamieszczanych w paszportach wydawanych osobom poniżej 12. roku życia. Zaproponowano też modyfikacje przepisów dotyczących wydawania paszportów tymczasowych osobom, od których pobranie odcisków palców jest niemożliwe.

Dla osób małoletnich poniżej 12. roku życia wprowadzanie do dokumentów paszportowych danych biometrycznych – odcisków palców – nie będzie konieczne.

W przypadku, gdy pobranie odcisków palców jest niemożliwe (np. z powodu zranienia, uszkodzenia dłoni), a przeszkoda ta ma charakter tymczasowy, możliwe będzie wydanie paszportu tymczasowego z maksymalnie 12-miesięcznym terminem ważności tego dokumentu.