Paszporty dla dzieci do lat 12 bez linii papilarnych. Sejm uchwalił zmianę ustawy o dokumentach paszportowych. Zakłada ona, że od dzieci do tego wieku nie będą pobierane odciski palców przy wyrabianiu paszportu. Nadal jednak będą musiały one być obecne przy składaniu wniosku.

Nowe przepisy dopuszczają również wydawanie paszportów tymczasowych osobom, od których pobieranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, na przykład z powodu uszkodzenia dłoni, a przeszkoda ma charakter czasowy.

Zdaniem Marka Wójcika, szefa komisji spraw wewnętrznych nie ma niebezpieczeństwa, że przepis ten może być wykorzystywany do podszywania się pod inne osoby.

- Nie ma żadnego ryzyka. Paszport tymczasowy jest pełnowartościowym dokumentem wydanym dopiero po potwierdzeniu tożsamości osoby, która ubiega się o wydanie takiego paszportu. Jedyna różnica polega na tym, że w paszporcie tymczasowym, który jest ważny przez rok nie ma czipa z naszymi liniami papilarnymi - wyjaśnia.

Nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych dostosowuje nasze przepisy do prawa unijnego. Musi ją jeszcze zatwierdzić Senat.