Projekt Solidarnej Polski zakłada m. in. wykluczenie samorządów z postępowań dyscyplinarnych – w zamian proponując przekazywanie postępowania w pierwszej instancji sądom apelacyjnym. Naczelna Rada Adwokacka złożyła jednak do Marszałek Sejmu opinię, w której wyraża swoje krytyczne stanowisko wobec projektu ustawy.

Założenia poselskiego projektu

Jednymi z najważniejszych założeń poselskiego projektu Solidarnej Polski (druk nr 1048) jest wspomniane wykluczenie samorządów z postępowań dyscyplinarnych.

Zamiast tego – postępowanie w pierwszej instancji zostałoby przekazane do powszechnych sądów apelacyjnych, a rozpatrywaniem spraw dyscyplinarnych w drugiej instancji miałby zająć się Sąd Najwyższy.

pdf icon Opinia NRA w sprawie poselskiego projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze
pobierz plik

Co przeszkadza NRA

Propozycja Solidarnej Polski nie spotkała się z przychylnym przyjęciem Naczelnej Rady Adwokackiej. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest identyczność projektu złożonego przez Solidarną Polskę (co miało miejsce 29 sierpnia 2012 r.) z rządowym projektem ustawy z 7 września 2006 roku.

W związku z tym adwokaci podtrzymują swoją negatywną ocenę z 2006 roku i przypominają krytyczne opinie, jakie wówczas złożyły wszystkie środowiska prawnicze – zgodnie twierdziły one, że propozycje są sprzeczne z Konstytucją RP.

Naczelna Rada Adwokacka uważa także, że opiniowany projekt – z uwagi na uchybienia formalne uzasadnienia – powinien być zdjęty z porządku obrad Sejmu, zaś w przypadku, gdy rozpocznie się procedura legislacyjna, powinien być odrzucony przez Sejm.