Poszkodowani często muszą więc sami zdobyć informację o danych osobowych sprawcy, bo policja odmawia udzielenia pomocy w tej sprawie. Z kolei administratorzy i właściciele stron lub blogów internetowych odmawiają informacji wskazujących autora wpisu, powołując się na przepisy o ochronie danych osobowych.

Nie chcą ich ujawnić, nawet gdy prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub sądowe, a w swoich regulaminach często zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy internautów.

Na takie problemy związane z debatą o wolności wypowiedzi w internecie i możliwości dochodzenia praw przez poszkodowanych wirtualnym przestępstwem RPO zwraca uwagę w piśmie do komendanta głównego policji.

Zdaniem prof. Lipowicz obowiązujące regulacje prawne wystarczą, aby dochodzić odpowiedzialności autorów niedozwolonych i obraźliwych treści.

Brak jest jednak jednolitych standardów współpracy policji, prokuratury i sądów w celu ustalenia tożsamość sprawcy niedozwolonego czynu. Dlatego RPO chce ustalić, czy istnieją dotyczące tej sfery wytyczne dla organów ścigania.