Helsińska Fundacja Praw Człowieka chce, by stanowisko asystenta sędziego zostało prawnie uregulowane. Domaga się stworzenia funkcji koordynatorów prawnych przy sądach. To dlatego, że asystenci bardzo często są niedoceniani a obowiązków mają równie wiele jak sędziowie - mówi współautor raportu opracowanego przez Helsińską Fundację Praw Czlowieka Artur Pietryka.

"Mamy nadzieje, że sfera pracownicza zostanie wreszcie uporządkowana. Będzie koncepcja mówiąca jak ten zawód ma funkcjonować. Naszym zadaniem powinien być to korpus urzędniczy działający w sądach i będący rzeczywistym wsparciem dla orzeczników. W przeciwnym razie nie przyspieszymy postępowań sadowych" - tłumaczy Artur Pietryka z HFPC.

Raport powstał dzięki współpracy z sądami z obszaru całego kraju. Analizowano m.in. skutki zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych wprowadzone w 2009 r.

Zdaniem Fundacji ta nowelizacja znacząco podwyższyła wymogi, stawiane kandydatom na stanowisko asystenta sędziego nie dając nic w zamian, co ostatecznie doprowadziło do obniżenia liczby asystentów zatrudnionych w sądach.

Raport w całości zostanie teraz przekazany ministrowi sprawiedliwości.