"Mamy nadzieje, że sfera pracownicza zostanie wreszcie uporządkowana. Będzie koncepcja mówiąca jak ten zawód ma funkcjonować. Naszym zadaniem powinien być to korpus urzędniczy działający w sądach i będący rzeczywistym wsparciem dla orzeczników. W przeciwnym razie nie przyspieszymy postępowań sadowych" - tłumaczy Artur Pietryka z HFPC.

Raport powstał dzięki współpracy z sądami z obszaru całego kraju. Analizowano m.in. skutki zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych wprowadzone w 2009 r.

Zdaniem Fundacji ta nowelizacja znacząco podwyższyła wymogi, stawiane kandydatom na stanowisko asystenta sędziego nie dając nic w zamian, co ostatecznie doprowadziło do obniżenia liczby asystentów zatrudnionych w sądach.

Raport w całości zostanie teraz przekazany ministrowi sprawiedliwości.