Polscy działkowcy skarżą się do Strasburga na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Informacyjna Agencja Radiowa dowiedziała się, że chodzi o decyzję, która sankcjonuje odebranie im działek.

Pod koniec stycznia przyszłego mają wygasnąć prawa majątkowe Polskiego Związku Działkowców. Zajmowane przez niego grunty wrócą do gmin lub Skarbu Państwa bez odszkodowań. Spowoduje to upadek Związku i likwidację działek.

Związek, oraz grupa indywidualnych działkowców, wskazuje, że decyzja Trybunału bezprawnie likwiduje organizację użyteczności publicznej bez prawa do sądu i odwołania od wyroku.

Zdaniem skarżących jest to sprzeczne z Europejską Konwencją Ochrony Praw Człowieka.

Działkowcy twierdzą, że wyrok Trybunału przymusowo pozbawia ich członkostwa w likwidowanym zrzeszeniu. Odbiera im również posiadane obecnie prawa do działek, nabyte w oparciu o prawomocną ustawę.

Dodatkowo nie zapewniono im możliwości uczestniczenia w sprawie, ani złożenia jakiegokolwiek odwołania, choć w wyrok TK bezpośrednio dotyka ich praw majątkowych.

Skarżący wnioskują o zobowiązanie Państwa Polskiego do wprowadzenia regulacji, zapobiegających naruszaniu praw, chronionych Konwencją działkowców.

Żądają również prawa do odszkodowania, jeśli działki zostaną im odebrane.