Pod koniec stycznia przyszłego mają wygasnąć prawa majątkowe Polskiego Związku Działkowców. Zajmowane przez niego grunty wrócą do gmin lub Skarbu Państwa bez odszkodowań. Spowoduje to upadek Związku i likwidację działek.

Związek, oraz grupa indywidualnych działkowców, wskazuje, że decyzja Trybunału bezprawnie likwiduje organizację użyteczności publicznej bez prawa do sądu i odwołania od wyroku.

Zdaniem skarżących jest to sprzeczne z Europejską Konwencją Ochrony Praw Człowieka.

Działkowcy twierdzą, że wyrok Trybunału przymusowo pozbawia ich członkostwa w likwidowanym zrzeszeniu. Odbiera im również posiadane obecnie prawa do działek, nabyte w oparciu o prawomocną ustawę.

Dodatkowo nie zapewniono im możliwości uczestniczenia w sprawie, ani złożenia jakiegokolwiek odwołania, choć w wyrok TK bezpośrednio dotyka ich praw majątkowych.

Skarżący wnioskują o zobowiązanie Państwa Polskiego do wprowadzenia regulacji, zapobiegających naruszaniu praw, chronionych Konwencją działkowców.

Żądają również prawa do odszkodowania, jeśli działki zostaną im odebrane.