Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opublikowało stanowisko w sprawie sądów w Polsce. Możemy się z niego dowiedzieć, że większość sądów powszechnych istniejących obecnie w Polsce nie ma podstawy prawnej funkcjonowania – czyli działa bezprawnie. To efekt wydanego w październiku przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina rozporządzenia w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów.

Rozporządzenia Gowina

W październiku minister sprawiedliwości wydał dwa rozporządzenia, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2013 r.

• Rozporządzenie z dnia 5 października w sprawie likwidacji niektórych sadów rejonowych .

• Rozporządzenie z dnia 25 października w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów.

Jednak zdaniem „Iustitii” drugie rozporządzenie, czyli to z dnia 25 października 2012 r. nie tworzy żadnego sądu.

Treść oświadczenia

Co więcej, nie zawiera także odesłania do żadnego wcześniejszego aktu prawnego tworzącego sądy. Rozporządzenie, które do takiego aktu tworzącego sądy odsyłało, zostaje uchylone.

Sądy działają bezprawnie?

W efekcie tego, jak oświadcza "Iustitia" - od dnia 1 stycznia 2013 r. nie obowiązuje żaden akt prawny tworzący polskie sądy powszechne, za wyjątkiem kolejnych rozporządzeń zmieniających rozporządzenie z 16 października 2002 r. (co oznacza, że podstawę prawną istnienia ma w tej chwili w Polsce tylko jeden sąd apelacyjny, cztery okręgowe i dwadzieścia jeden rejonowych).

Według „Iustitii” Minister Sprawiedliwości, wydając rozporządzenie z dnia 25 października 2012 r., wskutek braku umiejętności należytego sformułowania tego aktu prawnego doprowadził do prawnego zniesienia z dniem 1 stycznia 2013 r. dziesięciu sądów apelacyjnych, czterdziestu jeden sądów okręgowych i dwustu dwudziestu jeden sądów rejonowych, które utraciły podstawę prawną swego istnienia.