Zniesienie obowiązku meldunkowego zostanie przesunięte z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r. Jednak część przepisów regulujących kwestię meldunku zacznie obowiązywać już od początku 2013 r. i z pewnością ułatwi załatwianie wielu spraw w urzędach.

Wymeldowanie i zameldowanie w jednym urzędzie

Jednym z ułatwień dla osób, które muszą wykonać obowiązek meldunkowy będzie możliwość zameldowania i wymeldowania się w jednym urzędzie. Do tej pory sytuacja wyglądała w ten sposób, że obywatel musiał najpierw wymeldować się w miejscu dotychczasowego zamieszkania i dopiero potem zameldować się w nowym miejscu pobytu. Teraz wszystko można załatwić w jednym urzędzie.

Przesunięty został termin wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych - z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz ustawy o ewidencji ludności - z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.

Mniej informacji wymaganych przy zameldowaniu

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba będzie podawać m.in. informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym i oraz przedkładać wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej)

Pełnomocnik pomoże się zameldować

Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez obywateli ułatwień będzie możliwość dopełnienie formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Obowiązek meldunkowy a wyjazdy zagraniczne

Ponadto zniknie obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekracza trzech miesięcy. Nie będzie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Nowością będzie także wydłużenie z 4 do 30 dni terminu na zgłoszenie meldunku.

Złagodzono procedury związane z wyjazdem za granicę. Od 2013 r. obowiązek zgłoszenia wyjazdu będzie dotyczył osób, które wyjeżdżają na okres powyżej sześciu miesięcy (obecnie dotyczy to wyjazdów powyżej trzech miesięcy).

Bez sankcji za brak zameldowania

Co ważne, zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich, czy obywateli UE za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna.

Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą weryfikować wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Zmiany w 2015 r.

Od 2015 r. utworzony ma zostać elektroniczny Rejestr Dowodów Osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gmin.
Dzięki temu będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu.

Od 1 stycznia 2015 r. adres zameldowania nie będzie zamieszczany w dowodzie osobistym. Dzięki temu nie będzie trzeba wymieniać dokumentu w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu.