Chociaż ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) ma wejść w życie dopiero 19 stycznia 2013 r. posłowie już złożyli projekt jej nowelizacji. Przesuwa on na 4 stycznia 2016 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących okresu próbnego dla młodych kierowców.
Nowi posiadacze prawa jazdy mieli np. przechodzić pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od uzyskania uprawnień dodatkowy kurs w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, a popełnienie dwóch wykroczeń w trakcie pierwszego roku skutkowałoby wysłaniem ich na kurs reedukacyjny.
Te rygorystyczne przepisy nie będą mogły być skutecznie egzekwowane bez rozbudowy systemu Centralnej Ewidencji Kierowców oraz rejestru PESEL. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje zakończyć ją do końca 2015 r.