Chociaż ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) ma wejść w życie dopiero 19 stycznia 2013 r. posłowie już złożyli projekt jej nowelizacji. Przesuwa on na 4 stycznia 2016 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących okresu próbnego dla młodych kierowców.
Nowi posiadacze prawa jazdy mieli np. przechodzić pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od uzyskania uprawnień dodatkowy kurs w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, a popełnienie dwóch wykroczeń w trakcie pierwszego roku skutkowałoby wysłaniem ich na kurs reedukacyjny.
Te rygorystyczne przepisy nie będą mogły być skutecznie egzekwowane bez rozbudowy systemu Centralnej Ewidencji Kierowców oraz rejestru PESEL. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje zakończyć ją do końca 2015 r.
Dlatego też poselski projekt odwleka do początku 2016 r. moment wejścia w życie przepisów dotyczących okresu próbnego. MSW chwali się, że nowe rozwiązania informatyczne pozwolą na sprawniejszą i bardziej wydajną niż do tej pory pracę rejestrów państwowych i w ciągu pięciu lat przyniosą 120 mln zł oszczędności w budżecie państwa.
W nowelizacji dodano także przepisy przejściowe dla osób, które są w trakcie egzaminu na prawo jazdy kategorii A, a w dniu wejścia w życie ustawy nie spełnią nowych wymagań wiekowych (24 lata zamiast jak dotąd 18 lat).
Osoby pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, które ukończyły szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A będą mogły przystąpić do egzaminu na kategorię A2. Da ona uprawnienie do jazdy motocyklami o mocy nieprzekraczającej 35 kW.
Następnie takie osoby po dwóch latach będą mogły przystąpić do egzaminu na kategorię A bez konieczności kończenia dodatkowego szkolenia. Osobom, które do czasu wejścia w życie nowych przepisów będą miały zdany tylko egzamin teoretyczny na kategorię A, zostanie on uznany jako egzamin dla kategorii A2.