Same akta stanu cywilnego mają szczególne znaczenie. Stwierdzają one bowiem zdarzenia prawne wpływające na stan cywilny osoby. Z drugiej strony stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy korekty drobnych pomyłek i nieścisłości dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego?
- Czy w razie rozbieżności pomiędzy wpisem a stanem faktycznym sprawę rozstrzyga sąd?