Przepisy kodeksu postępowania karnego nie ograniczają prawa obywatela do zapoznania się z kopią dokumentacji sprawy o wykroczenie, i to w trakcie postępowania– tak wynika z grudniowego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Całość akt

W sierpniu obywatel zwrócił się do prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach o udostępnienie zanonimizowanej kopii akt postępowania przekazanych przez policję do sądu. Sprawa dotyczyła podjęcia przez policję w trakcie tegorocznego Przystanku Woodstock działań w stosunku do osób organizujących manifestację. Wnioskodawca domagał się przesłania akt w postaci plików graficznych na adres poczty elektronicznej.