Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zostaną usunięci przedsiębiorcy, którzy po dokonaniu wpisu zdecydowali się nie otwierać firmy, a także ci, którzy nie wskazali numeru PESEL i nie uzupełnili tego braku przez dwa lata. Takie rozwiązania proponuje Ministerstwo Gospodarki w przygotowywanej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Przede wszystkim resort chce zmienić przepisy regulujące sposób działania ewidencji tak, aby ujęte tam dane przedsiębiorców były rzetelne i przydatne: a więc aktualne, dotyczące całokształtu działalności i aby nie figurowały w rejestrze takie osoby, które nie prowadzą firmy. Dziś, nawet jeśli ktoś nie rozpoczął działalności, nadal figuruje na stronie internetowej CEIDG, bo nie ma podstawy prawnej do usunięcia wpisu.

Usuwanie wpisów