Ostatni egzamin

W dniu 26 listopada 2012 r. odbył się ostatni - z trzech wyznaczonych w roku 2012 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Egzamin ten był szesnastym od czasu wejścia w życie nowej regulacji dotyczącej tego egzaminu, tj. ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 850, z późn. zm).

Do egzaminu przystąpiły 102 osoby ze 125 osób, które się zgłosiły.

Wyniki egzaminu

Egzamin zdało 66 osób, tj. 64.7% osób przystępujących do egzaminu i był to jeden z lepszych wyników z dotychczas przeprowadzonych egzaminów.

Spośród zdających 13 osób uzyskało negatywny wyniku z testu, 33 osoby z zadania problemowego, jeden ze zdających nie przystąpił do tej części egzaminu zaś 9 zdających uzyskało negatywny wynik z obu części egzaminu.

Po egzaminie, przeprowadzonym w dniu 26 listopada br. uprawnienie do uzyskania licencji syndyka (po spełnieniu pozostałych przesłanek) nabyło łącznie 1370 osób, z których 627 osób uzyskało dotychczas licencję.

Więcej informacji dostępnych na stronie ms.gov.pl