Egzamin ten był szesnastym od czasu wejścia w życie nowej regulacji dotyczącej tego egzaminu, tj. ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 850, z późn. zm).

Przystąpiły do niego 102 osoby ze 125 osób, które się zgłosiły, zaś aż 64,7% kandydatów poradziło sobie z pytaniami.

Wyniki egzaminu

Egzamin zdało 66 osób, tj. 64.7% osób przystępujących do egzaminu i był to jeden z lepszych wyników z dotychczas przeprowadzonych egzaminów.

Spośród zdających 13 osób uzyskało negatywny wyniku z testu, 33 osoby z zadania problemowego, jeden ze zdających nie przystąpił do tej części egzaminu zaś 9 zdających uzyskało negatywny wynik z obu części egzaminu.