PO złożyła w Sejmie projekt ustawy dotyczącej tzw. mowy nienawiści - poinformował we wtorek były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski (PO). Chodzi m.in. o zmianę artykułu Kodeksu karnego ws. nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych czy rasowych.

PO chce zapisać w art. 256 Kodeksu karnego, że "kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań (...) podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

"W sposób znaczący rozszerzamy ten katalog wartości, który chce chronić ustawodawca, czyli polski parlament. Mamy głęboką nadzieję, że takie sformułowanie przepisów będzie stanowić lepszy, pełniejszy instrument do działania takich organów jak prokuratura" - powiedział Kwiatkowski na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie. Nowością jest m.in. wpisanie do art. 256 kk "naturalnych lub nabytych cech osobistych". Karane byłyby też osoby nawołujące do nienawiści na tle przynależności politycznej.

"Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tym projektem byliśmy głęboko przekonani, że istnieje potrzeba czytelnego sygnału dotyczącego wartości, które powinny podlegać szczególnej ochronie. (...) Ta potrzeba jest głęboko pilniejsza, niż nam się początkowo wydawało" - ocenił Kwiatkowski.

Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) mówiła o obserwowanej eskalacji "oskarżeń, kłamstw, półprawd i agresji" w naszych społeczeństwie. "Takim językiem mówią politycy, zaczynają nim mówić artyści. Zaczyna dziać się coś bardzo niepokojącego" - uzasadniała potrzebę zmian w prawie wiceszefowa klubu PO.

Artykuł 256. kk w obecnym kształcie stanowi, że "kto nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2".

Własne projekty zmian w Kodeksie karnym w tej sprawie zgłosiły już Ruch Palikota i SLD. RP proponuje zmianę, która dotyczy ścigania przestępstw popełnianych z nienawiści z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. Projekt SLD dotyczy ścigania za tzw. mowę nienawiści skierowaną przeciwko osobom odmiennej rasy, orientacji seksualnej czy niepełnosprawnym.