Na ogół aż do pełnoletności dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską. Bywa jednak, że jedno z rodziców może domagać się przyznania tylko jemu władzy rodzicielskiej i wystąpić o ograniczenie jej drugiemu małżonkowi.
Od chwili urodzenia do chwili uzyskania pełnoletności dziecko pozostaje pod władzą swoich rodziców. W największym skrócie władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka.
Zgodnie z kodeksem rodzinnym obejmuje ona w szczególności obowiązek wychowania go, reprezentowania oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Z drugiej strony dzieci pozostające pod władzą rodzicielską winne są swoim rodzicom posłuszeństwo.
Dodatkowo w sprawach, w których mogą samodzielnie podejmować decyzje, powinny wysłuchać opinii i zaleceń rodziców.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
Syn niedługo kończy 18 lat, jednak nadal będzie przebywał na moim utrzymaniu. Chciałbym, żeby studiował medycynę, ale on nie chce. Czy syn winny jest mi posłuszeństwo w tej sprawie?
Od dłuższego czasu mój mąż zaniedbywał rodzinę i popadł w alkoholizm. Z tego powodu wniosłam o ograniczenie mu władzy rodzicielskiej nad naszymi dziećmi. Następnie złożyłam pozew o rozwód. Teraz dowiaduję się, że sąd zawiesił postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej. Co to oznacza?
Nie mam z żoną formalnego rozwodu, ale mieszkam i pracuję w Anglii. Chciałbym zabrać dziecko na wakacje. Żona nie wyraża na to zgody. Czy rzeczywiście stanowisko żony w tej sprawie ma znaczenie? Czy w takiej sytuacji powinienem zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu?